Hana KOTULOVÁ

Bachelor's thesis

Syntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředí

Synthetic dyes such as toxic and genotoxic environmental contaminants
Anotácia:
Cílem teoretické části bakalářské práce bylo objasnění základních vlastností syntetických barviv a jejich dopad na životní prostředí. V experimentální části byla cílem detekce genotoxického účinku dvou standardních látek 1-nitropyrenu a benzo[a]pyrenu pomocí bakteriálních indikátorových kmenů Salmonella typhimurium His- TA100, YG1041 a YG1042. Genotoxicita jednotlivých vzorků byla testována pomocí …viac
Abstract:
The main aim of theoretical part was to clarify the basic characteristics of synthetic dyes and theit impact on the environment. The aim in the experimental part was to detect genotoxic effects of two standard compounds 1-nitropyrene and benzo[a]pyrene using bacterial strains of Salmonella typhimurium His- TA100, YG1041 and YG1042. Genotoxicity of each sample was tested using the Ames test with metabolic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zverejniť od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTULOVÁ, Hana. Syntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředí. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta