Bc. Soňa Šamánková

Master's thesis

Využití autentických materiálů k podpoře autonomie ve výuce AJ u dospělých a mladých dospělých

Using Authentic Materials to Foster Learner Autonomy of Adult and Young Adult Learners of English
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na výukový potenciál autentických materiálů pro dospělé a adolescentní pokročilé studenty anglického jazyka jako nedocenitelný zdroj skutečného a současného zdroje jazyka. Cílem výzkumu je představit výhody autonomního přístupu s využitím autentických materiálů této skupině studentů na jazykové škole a vést je na cestě k nezávislému studiu jazyka.
Abstract:
This thesis focuses on the educational potential of authentic materials for adult and young-adult intermediate learners of English as an invaluable source of real and up-to-date language input. The aim of the study is to introduce the benefits of autonomous learning using authentic materials to this group of students at a language school, and guide them on their way to become independent learners.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marie Chválová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta