Zdeňka VEJDĚLKOVÁ

Diplomová práce

Biologie buněk - učební portfolio pro vzdělávací obor biologie na gymnáziích

The Cell Biology - teaching portfolio for educational thematic area of biology for high school
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvoření učebního portfolia pro vzdělávací obsah tematického okruhu biologie buněk. Výukové materiály jsou tematicky zaměřeny na stavbu buněk a jsou určeny pro žáky gymnázií. Portfolium je koncipováno pro samostatnou práci žáků. Může být použito při výkladu nebo jako domácí příprava. Součástí portfolia je opakovací test a aktivizující tematické hry, které slouží k opakování …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to create a teaching portfolio for educational thematic area of the cell biology. Teaching materials are intended for high school students learning. The portfolio is aimed at the topic of cell construction. The portfolio is projected for the independent work of students. It can be used both in subject matter explanation and as home preparation. A revision test is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEJDĚLKOVÁ, Zdeňka. Biologie buněk - učební portfolio pro vzdělávací obor biologie na gymnáziích. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qd9lad qd9lad/2
15. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 5. 2012
Bulanova, L.
16. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.