Bc. Monika Grigorovová

Bakalářská práce

Specifika adaptace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ

Adaptation specifics of children with special educational needs at basic school
Anotace:
Anotace Tato práce se zabývá specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se zabývá vysvětlením specifických poruch učení, definicemi a uvedením do problému. V praktické části jsou dotazníky a rozhovory s dětmi postižených těmito poruchami, které navštěvují základní školu. Výzkumná část je zaměřena na to, zda- li se tyto děti cítí ve třídě, kde jsou i děti bez těchto poruch dobře, …více
Abstract:
The thesis deals with specific learning disabilities at primary school. Theoretical part is meant to explain the specific learning disabilities, define them and introduce the. The practical part consists of questionnaries and interviews with children at a primary school. The research is to determine how such children feel in class together with unaffected children or if they have any inferiority feelings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk