Bc. Jan Štětka

Diplomová práce

Markéta Lazarová na hranici moderny a postmoderny

Marketa Lazarova between modern and postmodern
Anotace:
Diplomová práce analyzuje dílo Markéta Lazarová od Vladislava Vančury. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obecně popisuje znaky moderní (modernistické) literatury a zároveň se věnuje jednotlivým naratologickým kategoriím. Díky této teoretické základně je možné detailně analyzovat Markétu Lazarovou. Druhá část popisuje žánrové spektrum, které se v tomto díle objevuje. Třetí část analyzuje …více
Abstract:
This thesis analyzes Vladislav Vančura´s book Marketa Lazarova. Thesis is devided into three main parts. The first part describes modern literature and narratological categories in general. This section will help classify and analyze Marketa Lazarova overall. The second part describes the genre spectrum, which appears in this book. The third section analyzes Marketa Lazarova in terms of postmodern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta