Mgr. Tereza Novotná

Bachelor's thesis

Ochrana kulturních vs. přírodních památek. Střet zájmů při ochraně lokality na zřícenině hradu Templštýn

Protection of cultural vs. natural monuments. Conflicts of interest in the protection of the site of the ruins Templštýn
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá konfliktem mezi ochranou přírody a památkovou péčí. Jako modelový příklad byla vybrána zřícenina hradu Templštýn, která je zároveň i přírodní rezervací. Hlavním cílem práce je zjistit, jak moc se v praxi dostávají oba typy ochrany do konfliktu, a jak se situace reálně řeší. Teoretická část se opírá o legislativu České republiky, ze které oba typy ochrany vychází, a následně …more
Abstract:
Bachelor thesis is about conflict between nature protection and cultural heritage. There were chosen castle ruins Templštýn as an example of it, which is natural reserve at the same time. The main goal is to find out how much both types of protection get into conflict and in what way is the situation usually solved. The theoretical part is based on the laws of the Czech republic and after that it is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Filip Havlíček
  • Reader: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Environmental Studies