Mgr. Tereza Novotná

Bakalářská práce

Ochrana kulturních vs. přírodních památek. Střet zájmů při ochraně lokality na zřícenině hradu Templštýn

Protection of cultural vs. natural monuments. Conflicts of interest in the protection of the site of the ruins Templštýn
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konfliktem mezi ochranou přírody a památkovou péčí. Jako modelový příklad byla vybrána zřícenina hradu Templštýn, která je zároveň i přírodní rezervací. Hlavním cílem práce je zjistit, jak moc se v praxi dostávají oba typy ochrany do konfliktu, a jak se situace reálně řeší. Teoretická část se opírá o legislativu České republiky, ze které oba typy ochrany vychází, a následně …více
Abstract:
Bachelor thesis is about conflict between nature protection and cultural heritage. There were chosen castle ruins Templštýn as an example of it, which is natural reserve at the same time. The main goal is to find out how much both types of protection get into conflict and in what way is the situation usually solved. The theoretical part is based on the laws of the Czech republic and after that it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Filip Havlíček
  • Oponent: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Environmentální studia