Bc. Monika Kofroňová

Diplomová práce

Efektivní integrovaná marketingová komunikace společnosti Albert

Effective integrated marketing communications company Albert
Anotace:
Diplomová práce se zabývá efektivitou integrované marketingové komunikace maloobchodního řetězce Albert. Práce je rozdělena na část teoretickou a aplikační. V teoretické části je podrobně vysvětlena problematika integrované marketingové komunikace. Jsou zde definovány jak faktory a trendy vedoucí k rostoucí potřebě integrované marketingové komunikace, tak bariéry, které integraci brání. Velká pozornost …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the effectiveness of integrated marketing communications of retail chain Albert. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains in detail the issue of integrated marketing communications. This part identifies factors and trends which leads to a growing need for integrated marketing communications on the one side and barriers that hinders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní