Bc. Monika Kofroňová

Master's thesis

Efektivní integrovaná marketingová komunikace společnosti Albert

Effective integrated marketing communications company Albert
Abstract:
Diplomová práce se zabývá efektivitou integrované marketingové komunikace maloobchodního řetězce Albert. Práce je rozdělena na část teoretickou a aplikační. V teoretické části je podrobně vysvětlena problematika integrované marketingové komunikace. Jsou zde definovány jak faktory a trendy vedoucí k rostoucí potřebě integrované marketingové komunikace, tak bariéry, které integraci brání. Velká pozornost …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the effectiveness of integrated marketing communications of retail chain Albert. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains in detail the issue of integrated marketing communications. This part identifies factors and trends which leads to a growing need for integrated marketing communications on the one side and barriers that hinders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2015
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní