Bc. Mikuláš Žalek

Diplomová práce

Vliv vyvětvování na tloušťkový a výškový přírůst třešně ptačí (Prunus avium L.) v podmínkách ŠLP "Masarykův les" Křtiny

Influence of pruning on diameter and height increment of wild cherry (Prunus avium L.) in conditions of the TFE "Masaryk’s Forest" Křtiny
Anotace:
Třešeň ptačí produkuje velmi hodnotné dřevo, které může zvýšit ekonomický užitek v lesním hospodářství. Pro vypěstování kvalitních třešní je nutné provádět vyvětvování, kterým se postupně dosáhne rovných, dlouhých a bezsukých kmenů. Cílem práce bylo posoudit reakci třešní na různé způsoby vyvětvování. Šetření se uskutečnilo ve čtyřech mladých porostech nacházejících se na ŠLP Křtiny. Výsledky potvrzují …více
Abstract:
Wild cherry produces very valuable wood that can increase economic benefits in forest management. In order to achieve quality cherries, it is necessary to carry out the pruning, which gradually achieves straight, long and knotless trunks. The aim of the work was to evaluate the reaction of cherries to different ways of pruning. The research took place in four young stands located at the TFE Křtiny …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta