Bc. Marie Traxlerová

Bachelor's thesis

Emocionální a behaviorální potíže dětí a dospívajících a faktorová struktura českých verzí dotazníku Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ)

Child and adolescent emotional and behavioural difficulties and factor structure of the Czech versions of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Abstract:
Ve své bakalářské diplomové práci zpracovává autorka téma emocionálních a behaviorálních potíží dětí a dospívajících, a to ve vztahu ke zkoumání faktorové struktury dotazníku Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) v podmínkách českého sociokulturního prostředí. Pojednání o potížích dětí a adolescentů v oblasti chování a prožívání je ukotveno v systémovém přístupu k této problematice, v němž …more
Abstract:
The author deals with the topic of emotional and behavioural difficulties of children and adolescents in her bachelor diploma thesis, in relation to exploration of the factor structure of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in the Czech socio-cultural milieu. The treatise of child and adolescent difficulties in the area of experience and behaviour is anchored in the system approach to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  • Reader: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií