Bc. Iveta Čechovská

Diplomová práce

Diagnostika únavy sportovních gymnastů

Diagnostics of fatigue in gymnasts
Anotace:
Diplomová práce se zabývá diagnostikou únavy sportovních gymnastů. Teoretická část se zabývá popisem gymnastiky, únavy a její diagnostiky. Výzkumná část samotným procesem diagnostiky u dané skupiny respondentů.
Abstract:
The diploma thesis deals with diagnostics of fatigue of sports gymnasts. The theoretical part deals with the description of gymnastics, fatigue and its diagnostics. The research part of the diagnosis process itself in a given group of respondents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií