Bc. Šárka Jelínková

Diplomová práce

Vliv statinů na lidské embryonální kmenové buňky

The effect of statins on human embryonic stem cells
Anotace:
Lidské embryonální kmenové buňky (hESC) představují potenciální zdroj materiálu pro buněčné terapie a studium vývoje a diferenciace buněk organismů, především člověka. Než bude možné hESC v klinické praxi využít, je třeba vyřešit celou řadu technických překážek. Patří sem technologické zvládnutí účinné diferenciace do požadovaných buněčných typů, ale i překonání znaků genomové nestability při jejich …více
Abstract:
Human embryonic stem cells (hESC) are potential source of material for cell replacement therapy as well as a model for studying the development and differentiation of cell in human body. Multiple technical obstacles will have to be solved to allow for the clinical use of hESC in future. First of all robust methods for reliable hESC differentiation onto the desired cell types will have to developed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta