Bc. Ilya Abdrakhmanov

Bachelor's thesis

Transmitting the personal image on corporations, brands and products as a marketing communication tool

Transmitting the personal image on corporations, brands and products as a marketing communication tool
Abstract:
V současném světe korporační image je základním aktivem jakékoliv firmy. Korporační image musí vyvolávat určitou emocionální reakce u cílové skupiny. Cílem mé práce je zkoumání toho, jak osobní image ovlivňuje budování a rozvoj značky. V první části jsou představené teoretické a metodologické základy výzkumu, základy klasifikace brandingu, hlavni koncepce osobního a firemního brandingu a také jejích …more
Abstract:
In modern world, corporate image is the main asset of any company; it is an emotionally coloured image, designed to cause a certain reaction from target audiences. This work will be devoted to research the role of personal image in building the brand. In the first part will be presented the theoretical and methodological foundations of the research, the basic classifications will be studied, and the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Reader: DBA Oldřich Dutý, MSc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.