Ing. Dimitri Kartozia

Diplomová práce

Global Marketing and Local Culture

Global Marketing and Local Culture
Anotace:
Během několika posledních desetiletí se dramaticky vyvíjel marketing, měnící se způsob komunikace, účel a hlavní osnovy, které se dostaly ke koncovým uživatelům. Perspektivy produktů a firem se rozšířily a byly globální, což bylo vyvoláno rozvojem moderních technologií, zjednodušenou komunikací a globalizací. Světový trh se stal jedním z nich, dostupnost téměř jakéhokoli produktu dosáhla celosvětového …více
Abstract:
During last few decades marketing has developed dramatically, changing the way of communication, purpose and main outline used to reach end-users. The perspectives of products and companies have expanded and gone global, which was triggered by development of modern technologies, simplified communication and globalization. The world market has become one, availability of almost any product has reached …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication