Eva VLČKOVÁ

Bakalářská práce

Španělské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (mléčné výrobky)

Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Specialty Guaranteed labelled foodstuffs made in Spain (milk foodstuffs)
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o španělských potravinách s chráněným označením původu, potravinách s chráněným zeměpisným označením a zaručených tradičních specialitách se zaměřením na mléčné výrobky, konkrétněji na španělské sýry. První část práce se zaměřuje na systém označování kvality potravin v Evropské unii. Blíže jsou přiblíženy typy evropských označení, důvody jejich zavedení a historie označování …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Spanish foodstuffs with a Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Specialties Guaranteed with a focus on dairy products, specifically on Spanish cheeses. The first part focuses on foodstuffs quality labeling system in the European Union. In more detail there are explained types of European designation, the reasons for their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2013
Zveřejnit od: 6. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Eva. Španělské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (mléčné výrobky). Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Všechny práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qdsehq qdsehq/2
6. 12. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 12. 2013
Bulanova, L.
6. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.