Eva VLČKOVÁ

Bachelor's thesis

Španělské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (mléčné výrobky)

Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Specialty Guaranteed labelled foodstuffs made in Spain (milk foodstuffs)
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o španělských potravinách s chráněným označením původu, potravinách s chráněným zeměpisným označením a zaručených tradičních specialitách se zaměřením na mléčné výrobky, konkrétněji na španělské sýry. První část práce se zaměřuje na systém označování kvality potravin v Evropské unii. Blíže jsou přiblíženy typy evropských označení, důvody jejich zavedení a historie označování …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Spanish foodstuffs with a Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Specialties Guaranteed with a focus on dairy products, specifically on Spanish cheeses. The first part focuses on foodstuffs quality labeling system in the European Union. In more detail there are explained types of European designation, the reasons for their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2013
Accessible from:: 6. 12. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLČKOVÁ, Eva. Španělské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (mléčné výrobky). Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 6. 12. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Bachelor programme / field:
Philology / Spanish Language for European and International Trade

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses qdsehq qdsehq/2
6. 12. 2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 12. 2013
Bulanova, L.
6. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.