Bc. Přemysl Bartek

Bakalářská práce

Využití metody Pilates v přípravě rozhodčího ledního hokeje

Utilization of Pilates Method in the preparation of ice hockey referee
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření systematického nástroje do přípravy rozhodčího ledního hokeje.V práci se nejdříve zabýváme profesí rozhodčího, nároky kladenými na jeho práci a povinnostmi, vyplývající ze směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.. Zamýšlíme se také nad potřebou vytvoření ucelených nástrojů na zvyšování fyzické a psychické kondice rozhodčích. V další části jsme se zaměřili …více
Abstract:
This bachelor work is focused on creating tools to make systematic preparations in ice hockey referee.The work was first engaget in proffesions referee, the demang imposed on his work and duties, consequent directive Czech union ice hockey. We consider it is need for the creation of integreated tools to improve physical and mental condition referee. In next section we was focused for training method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Vrtělová
  • Oponent: Mgr. Renáta Vychodilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.