Bc. Jakub Weiner

Diplomová práce

Institutions and Agent-Based Computational Economics

Institutions and Agent-Based Computational Economics
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem spontánně vznikajících sociálních institucí v Agent-Based Modeling. Ty jsou rozebírány na konkrétních příkladech modelů a klasifikovány napříč celým procesem emergence od myslí virtuálních agentů k zpětným vlivům emergentních fenoménů na mysli. Zvláštní pozornost je věnována poukázáním na individualistické a holistické pohledy na svět, jakož i jejich vztahům k Agent …více
Abstract:
Thesis discusses the concept of spontaneously emergent social institutions within Agent-Based Modeling. Specific cases of models are discussed and classified through the whole process of emergence, starting within minds of agents and finishing with backward influence of emergent phenomena on the minds. Special attention is being given to the notion of individualistic and holistic points of view towards …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta