Bc. Eva Esserová

Master's thesis

Controlling jako nástroj řízení organizace veřejné správy, v institucích státní správy a samosprávy

Anotácia:
V této diplomové práci se autorka zaměřuje na pojem controlling jako nástroj řízení organizace veřejné správy, v institucích státní správy a samosprávy. Práce se skládá ze dvou částí. První část se týká teorie na dané téma a ve druhé polovině práce se autorka zaměřila na praktickou část, kde své poznatky z teorie aplikuje na vybrané instituci veřejné správy. Ke své praktické části si vybrala instituci …viac
Abstract:
In this diploma piece the author is focusing on the term "controlling" as a means of organising public administration, in the institutions of the state sphere and the self-government. The diploma piece consists of two parts. The first part is related to the theory of the topic and in the second part of the diploma piece, the author is trying to focus on the practical part where she applies her theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Esserová, Eva. Controlling jako nástroj řízení organizace veřejné správy, v institucích státní správy a samosprávy. Praha, 2018. diplomová práce (Ing.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje

Master programme / odbor:
Regional Development / Urban and Regional Development Management