Petra Slavíková

Bakalářská práce

Gender in Discourse: Indian Women in the British Press

Gender in Discourse: Indian Women in the British Press
Abstract:
The bachelor thesis deals with the representation of women of Indian origin in the British online press. The initial assumption is that the society is divided into different social groups and those groups are ascribed with certain stereotypical language patterns. This work analyzes whether any of such stereotypical assumptions are presented in the British online press. The ideological stereotypes are …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením britských žen indického původu v britském internetovém tisku. Předpokladem je, že společnost je rozdělena do různých sociálních skupin a těmto skupinám jsou připisovány určitá jazyková schémata. Tato práce analyzuje, jestli jsou některé z těchto stereotypních předpokladů přítomny v britském internetovém tisku. Takové ideologické stereotypy souvisejí s přerozdělováním …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Čechová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slavíková, Petra. Gender in Discourse: Indian Women in the British Press. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi