Rudolf Drozd

Bachelor's thesis

Implementace dat z procesů sonifikace do tvorby uměleckého díla

Implementation of data sonification process in the creation of a work of art
Anotácia:
Bakalářská práce „Implementace dat z procesů sonifikace do tvorby uměleckého díla“ pojednává o kompozičních technikách, které jsou nedílnou součástí vkládání dat z procesů sonifikace do hudebního díla a dále také vyjadřovacích prostředků skladatelů současnosti.
Abstract:
The bachelor thesis "Implementation of data sonification processes in the creation of a work of art" deals with compositional techniques, which are an integral part of the data input from the sonification processes into the musical work and also of the means of expressing the composers of the present.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Jan Kavan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/zcr0d/