Bc. Jakub Bušek

Diplomová práce

Marketing kultury územní samosprávy - Evropská hlavní města kultury

Marketing a culture of territorial self-government - European Capital of Culture
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení obsahu a prvků kultury, především na území ČR. Definování stavu českého kulturního prostředí z hlediska kulturní politiky a zájmu občanů ČR o kulturu. V další části se zabývá marketingem kultury, nástroji marketingového mixu a marketingovými modely pro oblast kultury. Dále představuje marketing územně samosprávných celků, jakožto měst a obcí a jejich odlišení …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on defining the content and elements of culture, especially on the territory of the Czech Republic. Defining the state of the Czech cultural environment in terms of cultural policy and the interest of Czech citizens in culture. In the next part it deals with marketing of culture, marketing mix tools and marketing models for culture. Furthermore, it presents the marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní