Hana JÍLKOVÁ

Bakalářská práce

IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF

IRVIN D. YALOM - PSYCHIATRIST, PSYCHOLOGIST AND PHILOSOPHER
Anotace:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o výkladu a pochopení základních existenciálních otázek zejména na základě významného psychologa a psychoterapeuta Irvina D. Yaloma a na základě myšlenek významných filozofických osobností. Na základě jeho moudrosti a poskytnutého učení, že všichni jsme smrtelní a všichni jedeme na stejné lodi jménem život. Jeho myšlenky a aforismy nabízejí nový úhel pohledu …více
Abstract:
ABSTRAKT This bachelor thesis discuss interpretation and understanding of main questions of existentialism especially as important psychologist and psychotherapist Irvin D. Yalom sees it and on the basis of thoughts of other important philosophers. On the basis of his wisdom and teaching, that everybody is mortal and we all are on the same ship named "life". His thoughts and aphorism offer new point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÍLKOVÁ, Hana. IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/