Hana JÍLKOVÁ

Bachelor's thesis

IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF

IRVIN D. YALOM - PSYCHIATRIST, PSYCHOLOGIST AND PHILOSOPHER
Abstract:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o výkladu a pochopení základních existenciálních otázek zejména na základě významného psychologa a psychoterapeuta Irvina D. Yaloma a na základě myšlenek významných filozofických osobností. Na základě jeho moudrosti a poskytnutého učení, že všichni jsme smrtelní a všichni jedeme na stejné lodi jménem život. Jeho myšlenky a aforismy nabízejí nový úhel pohledu …more
Abstract:
ABSTRAKT This bachelor thesis discuss interpretation and understanding of main questions of existentialism especially as important psychologist and psychotherapist Irvin D. Yalom sees it and on the basis of thoughts of other important philosophers. On the basis of his wisdom and teaching, that everybody is mortal and we all are on the same ship named "life". His thoughts and aphorism offer new point …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JÍLKOVÁ, Hana. IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/