Mgr. Zuzana Hummelová, Ph.D.

Disertační práce

Prevence a detekce rizikových faktorů kognitivních a osobnostních změn u pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených metodou hluboké mozkové stimulace.

Prevention and detection of risk factors for cognitive and personality changes in patients with Parkinson disease treated by deep brain stimulation
Anotace:
Hluboká mozková stimulace subthalamického jádra (DBS STN) je považována za klinicky přínosnou metodu léčby příznaků pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci (PN). Cílem našeho výzkumu bylo ověřit vliv DBS STN na kognitivní funkce a identifikovat ukazatele (v oblasti kognitivních funkcí, kvality života a adaptačních strategií) na jejichž základě by bylo možné predikovat riziko rozvoje kognitivních změn …více
Abstract:
Deep brain stimulation of subthalamic nucleus (DBS STN) is considered a clinically established treatment method of symptoms of advanced stage of Parkinson's disease (PD). The aim of our research was to verify the effect of DBS STN on cognitive functions and identify the indicators (in the area of cognitive functions, quality of life and adaptation strategies) on the basis of which it would be possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta