Mgr. Zuzana Hummelová, Ph.D.

Doctoral thesis

Prevence a detekce rizikových faktorů kognitivních a osobnostních změn u pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených metodou hluboké mozkové stimulace.

Prevention and detection of risk factors for cognitive and personality changes in patients with Parkinson disease treated by deep brain stimulation
Abstract:
Hluboká mozková stimulace subthalamického jádra (DBS STN) je považována za klinicky přínosnou metodu léčby příznaků pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci (PN). Cílem našeho výzkumu bylo ověřit vliv DBS STN na kognitivní funkce a identifikovat ukazatele (v oblasti kognitivních funkcí, kvality života a adaptačních strategií) na jejichž základě by bylo možné predikovat riziko rozvoje kognitivních změn …more
Abstract:
Deep brain stimulation of subthalamic nucleus (DBS STN) is considered a clinically established treatment method of symptoms of advanced stage of Parkinson's disease (PD). The aim of our research was to verify the effect of DBS STN on cognitive functions and identify the indicators (in the area of cognitive functions, quality of life and adaptation strategies) on the basis of which it would be possible …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2016
  • Supervisor: MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta