Mgr. Lajos Valent

Bakalářská práce

Europeizácia programových vyhlásení politických strán Fidesz a MSZP

Europeanization of programs and manifestos of political parties Fidesz and MSZP
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of the European Union on the electoral programmes of the two strongest Hungarian political parties, that is, with the Europeanisation of their programmatics in the period of the years 2000 – 2012. The parties in question are MSZP (Hungarian Socialist Party) and Fidesz (Hungarian Civic Union) and the goal of the thesis is to find out how the process of Europeanisation …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom EÚ na volebné programy dvoch najsilnejších maďarských politických strán, teda europeizáciu ich programatiky v období 2000 – 2012. Skúmané strany sú MSZP a Fidesz, pričom cieľom práce je zistiť ako prebiehala europeizácia volebných programov strán na základe ich analýzy a či je možné hovoriť o kvantitatívnych či kvalitatívnych zmenách v rámci tohto obdobia. Je pri …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia