Theses 

Restrukturalizace venkovského osídlení současného Moravskoslezského kraje – Hana BARTOŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Hana BARTOŠOVÁ

Bachelor's thesis

Restrukturalizace venkovského osídlení současného Moravskoslezského kraje

Restructuralization of Rural Settlement in Current Moravian-Silesian Region

Anotácia: Tématem bakalářské práce ?Restrukturalizace venkovského osídlení současného Moravskoslezského kraje? je analýza změn v rozmístění venkovského obyvatelstva od roku 1869 do roku 2011 a vysvětlení těchto změn v kontextu procesu restrukturalizace venkova. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První kapitola seznamuje pomocí odborné literatury s restrukturalizací venkova i osídlení a urbanizačními procesy. Další kapitola popisuje podrobněji použitá data a ukazatele. Následující kapitola vymezuje Moravskoslezský kraj, jeho fyzicko-geografickou a socioekonomickou charakteristiku a rozmístění venkovských obcí v kraji. Poslední kapitola se věnuje rozboru dat ve vymezených období 1869?1930, 1930?1950, 1950?1991 a 1991?2011. Celkově jde o nalezení změn v osídlení a zjištění, zda a jakým způsobem se restrukturalizace na těchto změnách podílí.

Abstract: The topic of the bachelor thesis ?Restructuralization of Rural Settlement in Current Moravian-Silesian Region? is the analysis of changes in the distribution of the rural population from 1869 to 2011 and an explanation of these changes in the context of the rural restructuring. The thesis is divided into four main parts. The first chapter introduces the rural restructuring and settlement and also urbanization processes to the reader using professional literature. The next chapter describes used data and indicators in more detail. The following chapter specifies the Moravian-Silesian Region, its physical-geographical and socio-economic characteristics and the placement of rural population in the region. The final chapter pursues analysis of data in defined periods 1869?1930, 1930?1950, 1950?1991 and 1991?2011. The overall goal is to find of the changes in the settlement and whether the restructuring has any effects on these changes.

Kľúčové slová: restrukturalizace venkova, restrukturalizace osídlení, venkov Moravskoslezského kraje, urbanizace, suburbanizace, kontraurbanizace

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
  • Zverejniť od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedúci: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31824 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

BARTOŠOVÁ, Hana. Restrukturalizace venkovského osídlení současného Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 3. 2019 03:01, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz