Martin Jahodář

Diplomová práce

Analýza úspěšnosti obchodních systémů založených na indikátorech technické analýzy

Success Rate Analysis of Trading Systems Based on Technical Indicators
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím technické analýzy v ucelených obchodních systémech a následným testováním jejich úspěšnosti. První kapitola je věnována teoretickým základům technické analýzy a jejím nástrojům. Druhá kapitola definuje obchodní systém a postup jeho tvorby. Detailněji probírá také backtesting, money management a optimalizaci obchodních systémů. Ve třetí části jsou vytvořeny obchodní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with application of technical analysis in compact trading systems and testing of their success rate. The first part is devoted to theoretical basis of technical analysis and its tools. In the next part trading system is defined together with the process of its creation. This part also describes backtesting, money management and optimization of trading systems. In the third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: Jitka Veselá
  • Oponent: Juraj Čurpek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75730

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví