Theses 

Pracovní migrace vzdělaných žen a její zneviditelňování – Mgr. Adéla Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Adéla Svobodová

Bakalářská práce

Pracovní migrace vzdělaných žen a její zneviditelňování

Labour migration of educated women and process of their rendering invisible

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje propojení problematiky genderu a pracovní migrace, přesněji se zabývá tématem pracovní migrace vzdělaných žen, jejího vnímání v historii a současnosti a provázaností této problematiky s genderovými stereotypy a teoriemi, které se k ní vážou. Konkrétně je práce zaměřena na problém zneviditelňování vzdělaných žen ve zkoumání procesu pracovní migrace a na důsledky tohoto jevu, které sahají jak do teoretické roviny, tak i do sociální reality každodenního života. Práce je doplněna také snahou nastínit výhody, k nimž by mohlo dojít v případě zmírnění či odstranění tohoto jevu. Kategorie genderu je v této práci vnímána z pohledu sociálního konstruktivismu.

Abstract: This thesis deals with gender aspects of labour migration. Specifically it deals with the labour migration of high skilled women, historical and contemporary perception of this phenomenon and connections with gender stereotypes and theories. The particular subject of this thesis is indifference toward high skilled women in labour migration studies and theoretical and social impacts of this problem. Finally, there is the effort to find some benefits of elimination or reduction of the discussed phenomenon. The gender is perceived within the framework of the social constructivism.

Klíčová slova: Pracovní migrace, gender, ženy-profesionálky, brain drain, brain waste, care drain

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Šindlář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz