Mgr. Ing. Pavel Sedláček

Bakalářská práce

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v kontextu informačních systémů územní samosprávy

General Data Protection Regulation in the context of municipal information systems
Anotace:
Práce analyzuje GDPR a jeho implementaci v oblasti municipalit. Následně jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní vybrané obci.
Abstract:
This thesis analyses GDPR impact on municipalities. Theoretical knowledge is applied on one specified municipality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. MgA. Jakub Míšek
  • Oponent: Ing. Mgr. František Kasl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky