Lucia Polomčáková

Bakalářská práce

Spoločenská zodpovednosť malých a stredných firiem

Corporate social responsibility of small and middle enterprises
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spoločensky zodpovedného podnikania. Úvodná časť podáva stručný prehľad historického vývoja CSR a vývoja definície spoločensky zodpovedného podnikania. Ďalšie časti pojednávajú o faktoroch ovplyvňujúcich zapojenie firmy do CSR, o normách súvisiacich so spoločensky zodpovedným podnikaním, vykresľujú situáciu v niektorých krajinách Európy. Prípadová štúdia je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: Zuzana Džbánková
  • Oponent: Iva Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/6601

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management