Jitka HODINOVÁ

Diplomová práce

Interaktivní výuka desetinných čísel na ZŠ

Decimal numbers in interactive teaching at secondary school.
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám vytvářením interaktivní výuky desetinných čísel na základní škole pomocí interaktivní tabule. Interaktivní tabule je dnes velmi moderní vyučovací pomůcka. Tabule se velmi rychle ve školách rozšířila a učitelé ji ke své výuce rádi využívají. Někteří učitelé využívají tabuli jako klasickou, čímž interaktivní výuka ztrácí svůj smysl. Mnou navržená výuka bude připravena …více
Abstract:
In my diploma thesis I deal with a method created for interactive teaching of decimal numbers by the help of interactive whiteboards at basic schools. At present, interactive whiteboards are considered a very modern teaching tool. The amount of whiteboards at schools has increased considerably and teachers enjoy using it during their lessons. However, some teachers do not take advantages of the whiteboard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Identifikátor: 13911

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODINOVÁ, Jitka. Interaktivní výuka desetinných čísel na ZŠ. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / M-VT/ZŠ

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.