Jitka HODINOVÁ

Master's thesis

Interaktivní výuka desetinných čísel na ZŠ

Decimal numbers in interactive teaching at secondary school.
Abstract:
V mé diplomové práci se zabývám vytvářením interaktivní výuky desetinných čísel na základní škole pomocí interaktivní tabule. Interaktivní tabule je dnes velmi moderní vyučovací pomůcka. Tabule se velmi rychle ve školách rozšířila a učitelé ji ke své výuce rádi využívají. Někteří učitelé využívají tabuli jako klasickou, čímž interaktivní výuka ztrácí svůj smysl. Mnou navržená výuka bude připravena …more
Abstract:
In my diploma thesis I deal with a method created for interactive teaching of decimal numbers by the help of interactive whiteboards at basic schools. At present, interactive whiteboards are considered a very modern teaching tool. The amount of whiteboards at schools has increased considerably and teachers enjoy using it during their lessons. However, some teachers do not take advantages of the whiteboard …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010
Identifier: 13911

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HODINOVÁ, Jitka. Interaktivní výuka desetinných čísel na ZŠ. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Pedagogical Fakulty

Master programme / field:
Primary school teaching / M-VT/ZŠ

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.