Bc. Ondřej Milo

Diplomová práce

Smartphony a tablety jako didaktická technika na SŠ technického zaměření

Smartphone and tablets like education tool for secondary technical school
Anotace:
Diplomová práce „Smartphony a tablety jako didaktická technika na SŠ“ se zabývá problematikou vzdělávání a výuky za pomocí moderních komunikačních a multimediálních zařízení. Snaží se ukázat hlavní producenty a operační systémy. Nejznámější software využitelný ve vzdělávání. Zařazení tabletů a smartphonů do didaktických vyučovacích prostředků. Také prozkoumat znalost a dovednost učitelů na vybraných …více
Abstract:
The diploma thesis „Smartphones and tablets as a didactic technique in high school“ deals with the problems of education using modern communication and multimedia devices. It tries to show producers and operating systems. The most famous software usable in education. Inclusion of tablets and smartphones into didactic teaching aids. Also explore the knowledge and skills of teachers in selected schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy