Roman Jedlička

Diplomová práce

Effect of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?

Impact of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?
Anotace:
Kvalitu vysokých škol ovlivňuje mnoho faktorů. Současný výzkum nejčastěji pracuje s čistě ekonomickými veličinami jako HDP, výdaje na terciární vzdělání atd. Objevují se ovšem i práce, které zkoumají vliv sociálních aspektů na kvalitu terciárního vzdělání. V této práci jsem zkoumal, jaký vliv na kvalitu terciárního vzdělání má rozdělení příjmů ve společnosti. Pomocí analýzy socioekonomických dat z …více
Abstract:
Many factors influence quality of higher education. Current research mostly works with economic factors (GDP, higher education expenditures etc.). However, there are also publications that examine an impact of sociological aspects on quality of higher education. My research examined the impact of income inequality on quality of tertiary education. In the analysis of socioeconomic data of 76 countries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedoucí: Dominik Stroukal
  • Oponent: Pavla Nikolovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43420

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza

Práce na příbuzné téma