Bc. Patrik Michnáč, MBA

Diplomová práce

Informačný systém pre správu webového obsahu (CMS) pre športové kluby

Information Content Management System (CMS) for sports clubs
Abstract:
The main objective of the thesis is to create a functional Content Management System. Creation of the content management system for a specific market segment − sports organizations, especially hockey clubs. Another objective is to create a basic theoretical research from literature sources, including existing technologies useful for creating websites specifically for creating Content Management System …více
Abstract:
Predmetom práce sú webové stránky športových klubov, na ktorých demonštrujem praktické použitie naprogramovaného CMS. Hlavným cieľom diplomovej práce je vytvorenie funkčného Content Management System (spravovanie obsahovej náplne webovej stránky), teda vytvorenie redakčného systému pre špecifický segment trhu – športové organizácie, špeciálne hokejové kluby. Ďalším cieľom je vytvorenie základnej teoretickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management