JUDr. Monika Schön, Ph.D.

Disertační práce

Rodičovská odpovědnost

Parental Responsibilities
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá institutem rodičovské odpovědnosti. Zaměřuje se na novou právní úpravu (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ve světle předchozího historického vývoje. Nová právní úprava je porovnávána s vybranými zahraničními úpravami (německou, francouzskou a rakouskou) a také s Principy evropského rodinného práva ve věcech rodičovské odpovědnosti. Disertační práce je členěna na …více
Abstract:
This dissertation deals with the concept of parental responsibilities. It focuses on the new legal regulation (law No. 89/2012 Col., the Civil Code) in the light of its historical development. The new regulation is compared with selected foreign legal regulations (German, French and Austrian one) and also with the Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities. The dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lubomír Ptáček, JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta