Petra Mikšovská

Diplomová práce

Zahraniční politika Japonska v 21. století

Japanese Foreign Policy in the 21. century
Anotace:
Zahraniční politika je plní důležitou úlohu při vymezování národních zájmů a její nastavení ovlivňuje postavení země v mezinárodních vztazích. Pro světovou mocnost 21. století, jíž Japonsko bezesporu je, platí zahraniční politika za důležitý prostředek pro budování pozice na mezinárodním poli. Vzhledem k existenci mnoha faktorů, které přímo ovlivňují formování zahraniční politiky země, je práce soustředěna …více
Abstract:
Foreign Policy plays an important role in setting of national interests and influences the position of the country in international relations. For a global power in the 21.century, as Japan, foreign policy setting means an important tool or building its position on international political scene. There are many factors incluencing directly creating of the foreing policy, this paper concentrates on teritorrial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Radka Havlová
  • Oponent: Otakar Volenec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69524