Mgr. Justýna Franková

Master's thesis

Kvantitativní psycholingvistická analýza textů produkovaných v kontextu anxiety a deprese

Quantitative psycholinguistic analysis of texts produced in the context of anxiety and depression
Abstract:
Předmětem diplomové práce jsou vztahy mezi lingvistickými znaky a psychickým stavem a psychologickými charakteristikami. Cílem práce bylo najít lingvistické markery deprese, úzkosti a jednotlivých dimenzí osobnosti v česky psaném textu. Účastníci výzkumu napsali texty na čtyři různá připravená zadání. Pomocí komputační lingvistické analýzy byly kvantitativně porovnávány texty osob prožívajících deprese …more
Abstract:
Present thesis researches the relationships between linguistic markers, mental state and psychological characteristics. The purpose of this work was to find linguistic markers of depression, anxiety and particular dimensions of personality within texts written in Czech language. The participants of the research were given four writing tasks. The resulting texts written by persons with depression or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta