Mgr. Justýna Franková

Master's thesis

Kvantitativní psycholingvistická analýza textů produkovaných v kontextu anxiety a deprese

Quantitative psycholinguistic analysis of texts produced in the context of anxiety and depression
Anotácia:
Předmětem diplomové práce jsou vztahy mezi lingvistickými znaky a psychickým stavem a psychologickými charakteristikami. Cílem práce bylo najít lingvistické markery deprese, úzkosti a jednotlivých dimenzí osobnosti v česky psaném textu. Účastníci výzkumu napsali texty na čtyři různá připravená zadání. Pomocí komputační lingvistické analýzy byly kvantitativně porovnávány texty osob prožívajících deprese …viac
Abstract:
Present thesis researches the relationships between linguistic markers, mental state and psychological characteristics. The purpose of this work was to find linguistic markers of depression, anxiety and particular dimensions of personality within texts written in Czech language. The participants of the research were given four writing tasks. The resulting texts written by persons with depression or …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedúci: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta