Bc. Zuzana BÍLKOVÁ

Master's thesis

Tvorba webových stránek pro výuku HTML 5

Web sites for learning HTML 5
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření webových stránek pro výuku HTML 5. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá doporučením HTML 5 a popisuje, jak takové doporučení vzniká. Také se zaměřuje na problematiku toho, proč vyučovat HTML 5. V další části popisuje novinky, rozdíly, výhody a nevýhody, které přináší HTML 5 a CSS 3. Obsahuje metodiku, která slouží jako …viac
Abstract:
Main task of this diploma thesis is creating the web pages for purposes of teaching HTML 5. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical one is focuses on HTML 5 recommendations and describes how such recommendation is being created. It also focuses on problematic of HTML 5 education. It contains methodic, which serves as a guide for the lecturers on how created web pages can …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zverejniť od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLKOVÁ, Zuzana. Tvorba webových stránek pro výuku HTML 5. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Information Science / Učitelství Informatiky (jednooborové) pro střední školy