Bc. Ondřej Buriánek

Diplomová práce

Partnerství veřejného a soukromého sektoru při zajišťování veřejných služeb

Public private partnerships in the public service providing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením přínosu partnerství veřejného a soukromého sektoru na konkrétním příkladu. Teoretická část se zabývá charakteristikou veřejných statků a možnými způsoby poskytování veřejných statků ve spolupráci se soukromým sektorem. Dále je blíže popsána spolupráce formou PPP, kde jsou zmíněny výhody, nevýhody a možné bariéry. Součástí práce je popis přípravy a jednotlivé fáze …více
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of the benefits of public-private partnerships on concrete example. The theoretical part deals with the characteristics of public goods and possible ways of providing public goods in cooperation with the private sector. Furthermore, closer cooperation is described by PPP, with the advantages, disadvantages and possible barriers. The work includes the preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jacqueline Vochozková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní