Marie HABRYCHOVÁ

Bachelor's thesis

Systém péče o zaměstnance jako nástroj snižování migrace pracovní síly

Employee care system as a tool of decreasing workforce migration
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá přístupy konkrétních obchodních řetězců v roli zaměstnavatelů v Ústí nad Labem k novým zaměstnancům. Obchodní řetězce na trhu práce zaměstnávají velké množství lidí s nižším stupněm vzdělání. Ve výzkumu se zaměřuji na existenci adaptačních procesů pro nováčky a demonstruji příklad konkrétního adaptačního procesu. Důvodem je, aby se noví zaměstnanci v nové práci stabilizovali …more
Abstract:
The bachelor thesis investigates approaches of the specific trading chains in the role of employers in Ústí nad Labem to new employees. The trading chains have been selected by the reason of the fact that they employ a large number of people with lower education degree in the labour market. The thesis focuses on the existence of adaptation processes for newcomers and an example of a specific adaptation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Pleskot Igor

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/