Mgr. Barbora Hilšerová

Diplomová práce

Vztah mezi transformačním leadershipem a leadership self-efficacy

The relation between transformational leadership and leadership self-efficacy
Anotace:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat vztah mezi general self-efficacy leadera, efektivitou leadera a transformačním stylem chování. První část je věnována úvodu do problematiky, který představuje rele-vantní výzkumy věnující se self-efficacy leadera, představuje transformační leadership a opírá se o poznatky vztahující se k efektivitě leadera. Na základě získaných poznatků jsem předpokládala, že …více
Abstract:
The goal of this thesis is to explore the relationship between general self-efficacy of a leader, the effectiveness of a leader and transformational style of behaviour. The first part si devoted to the introduction, which presents relevant research delaing with the self-efficacy of a leader, incorporates transformational leadership and is based on findings related to the effectiveness to the leader …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií