Lucie Havlíčková

Bakalářská práce

Hudební řeč Jiřího Temla a rozbor skladb y Teatro Piccolo pro fagot a klavír

Music speech of Jiri Teml and analysis of his composition Teatro Piccolo for Bassoon and Piano

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá osobností českého skladatele Jiřího Temla a zaměřuje se především na formální a interpretační rozbor skladby Teatro Piccolo pro fagot a klavír. Závěrečná kapitola práce se věnuje výčtu skladeb Jiřího Temla pro dřevěné dechové nástroje.
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the personality of Czech composer Jiri Teml and focuses mainly on the formal and interpretative analysis of the composition Teatro Piccolo for bassoon and piano. The final chapter deals with the list of Jiri Teml´s compositions for woodwinds.
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební analýzy

Klíčová slova

fagot

Klíčová slova

hudba pro fagot

Klíčová slova

soudobá hudba

Klíčová slova

Teml Jiří 1935-

Klíčová slova

hudební osobnosti

Klíčová slova

hudební skladatelé

Klíčová slova

čeští skladatelé

Klíčová slova

život a dílo

Klíčová slova

česká hudba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří SEIDL
  • Oponent: František HERMAN

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna