Nicola Naušová

Bakalářská práce

The Role of New Media in Marketing Communication

The Role of New Media in Marketing Communication
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o známém fenoménu nových mediích a jeho vlivu na moderní marketingovou komunikaci. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena na několik podkapitol zaměřující se na marketing, marketingovou komunikaci, historii a vývoj medií. Na konec vysvětluje roli nových medií, druhů nových medií a jejich funkci v moderním marketingu. Cílem praktické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the phenomenon of new media and its influence on modern marketing communication. The thesis is composed of the theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into few subchapters focused on marketing, marketing communication, history, and development of the media. Finally, it explains the role of new media, types of new media, and their function in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Ilona Toufarová
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní