PhDr. Ing. Karol Frydrych

Diplomová práce

Estetika na brněnských školách po roce 1860

Aesthetics in Brno schools after 1860
Anotace:
Práce se zabývá hudebně-estetikou formací na učitelském ústavu, brněnském alumnátu, Státní hudební a dramatické konservatoři v Brně (oddělení pro skladbu a dirigování, Dvouletý kurs pro vzdělání venkovských varhaníků) a Tříletém varhanním kursu Jednoty pro zvelebení církevní hudby na Moravě.
Abstract:
This work explores the musical and aesthetic course at the Teachers Institute, at the Theological College in Brno, at the State Music and Drama Conservatory in Brno (Composition and Conducting Department, Two-year course for rural organists) and at the Three-year organ course of the Union for Promoting Church Music in Moravia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy