Bc. Jana Sheikh

Diplomová práce

Vliv konfese na percepci marketingových sdělení – věřící jako specifická cílová skupina

Influence of Confessions on the Perception of Marketing Communications - the Believers as a Specific Target Group
Anotace:
Tento dokument představuje deskriptivní náhled na marketingový přístup organizací k segmentům vytvořených na základě konfese spotřebitele. Práce se zaměřuje zvláště na muslimskou část populace, do úvahy jsou bráni ale i křesťanští a ateističtí konzumenti jak globálně, tak v rámci Evropy; konkrétně České republiky a Velké Británie.Kromě uvedeného je v textu okrajově věnována pozornost historii zvolených …více
Abstract:
This document provides a descriptive view of various marketing approaches aimed at believers, as a specific target group. This text focuses primarily on Muslim consumers, however it also discusses Christian and Agnostic believers as a part of a Global and Europian market; more precisely the Czech and British markets.The study also follows up on the history of the chosen religions (to a limited extent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní